souhlas gdpr - IDEON PARDUBICE

Přejít na obsah
OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytně nutným pro marketingové účely, popř. pro potřebné součinnost se státními úřady
  • důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů - pro marketingové účely
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
  • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro jeho plnění povinností ve smyslu Nařízení a pověřil zpracování osobních údajů zpracovatele Pavlínu Procházkovou.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování, osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. Omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce přizpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Ano,  uděluji souhlas se zasíláním elektronické marketingové komunikace od společnosti  PVV s.r.o.

© Pardubická výstavní a veletržní s.r.o., Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
Návrat na obsah